ပုသိမ်မြို့ မြေနုလမ်းတွင် မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားနေ … မီးများအိမ်တွေ ဆိုင်တွေက အရမ်းစိတ်နေတော့ စိုးရိမ်ရ …


Post a Comment

Previous Post Next Post