မိတ္ေဆြမ်ားအားလုံးအတြက္
၂၀၂၀ မတ္လ (၁၆)ရက္မွ ၊ (၂၃)ရက္အတြင္း
ေဆာင္ရန္ ၊ ေရွာင္ရန္ ၊ သတိျပဳရန္ ၊ ယၾတာျပဳရန္
(၁)ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း
အကြၽႏ္ုပ္၏ ဣဌသေဘာေဆာင္သည့္ ေကာင္းေသာေဟာခ်က္မ်ား မွန္ကန္၍ ၊ အနိဌသေဘာေဆာင္သည့္ မေကာင္းေသာေဟာခ်က္မ်ား တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲမွားပါေစသတည္း။ …. ။
မိတ္ေဆြတို႔၏ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို အစဥ္လိုလားေသာ
မင္းသိမ္းခိုင္ (ေ႐ႊရမ္းထူးလင္း)
Hony . Doctor of (Ph.d) Astrology . India
တနဂၤေႏြ
တနလၤာ
အဂၤါါ
ဗုဒၶဟူး
ၾကာသပေတး
ေသာၾကာ

စေန

Post a Comment

Previous Post Next Post