မကောင်းမှူ့သည် စိတ်ကွယ်ရာ မရှိတဲ့ ဘယ်သူ မပြု မိမိမှု့ ငါ ဆိုတဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတရား ထားနိုင်ကြပါစေ photo credit video : Pan Paul Nyo Aung. 

Post a Comment

Previous Post Next Post