မိတ္ေဆြမ်ားအားလုံးအတြက္

၂၀၂၀ ေမလ (၂၄)ရက္မွ ၊ (၃၁)ရက္အတြင္း

ေဆာင္ရန္ ၊ ေရွာင္ရန္ ၊ သတိျပဳရန္ ၊ ယၾတာျပဳရန္

(၁)ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အကြၽႏ္ုပ္၏ ဣဌသေဘာေဆာင္သည့္ ေကာင္းေသာေဟာခ်က္မ်ား မွန္ကန္၍ ၊ အနိဌသေဘာေဆာင္သည့္ မေကာင္းေသာေဟာခ်က္မ်ား တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲမွားပါေစသတည္း။ …. ။

မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္တကြ တစ္မိသားစုလုံး ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္ကပ္ေရာဂါရန္မွ ကင္းေဝးၾကပါေစ …။

မိတ္ေဆြတို႔၏ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို အစဥ္လိုလားေသာ

မင္းသိမ္းခိုင္ (ေ႐ႊရမ္းထူးလင္း)

၁၃၈၂ ခုႏွစ္ မဂၤလာႏွစ္သစ္ကိုႀကိဳလင့္ေသာ စိတ္လႈပ္ရွားရင္ခုန္ဖြယ္ေကာင္းလွေသာ ဧၿပီလ၏ေန႔ရက္မ်ား

မင္းသိမ္းခိုင္ (ေ႐ႊရမ္းထူးလင္း)
Hony . Doctor of (Ph.d) Astrology . India

Post a Comment

Previous Post Next Post