ဆရာမင်းသိမ်းခိုင် (ရွှေရမ်းထူးလင်း) ၏၂၀၂၀ ဇူလိုင်လ (၈)ရက် မှ(၁၅)အတွင်း ဆောင် ရန် ၊ ရှောင်ရန် ယတြာပြုရန်ဟောစာတမ်း

Post a Comment

Previous Post Next Post