ရက္စက္လွတဲ့ ပေထြးရဲ႕ ႏွိပ္စက္မႈေတြေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ရတဲ့ သားငယ္ေလး (ဗီဒီယို)

ဗီဒီယို ဖိုင္ကို ေအာက္ဆုံးမွာ တင္ေပးထားပါတယ္

သတင္းဓာတ္ပုံ (၁)သတင္းဓာတ္ပုံ (၂)သတင္းဓာတ္ပုံ (၃)သတင္းဓာတ္ပုံ (၄)သတင္းဓာတ္ပုံ (၅)ဗီဒီယို ဖိုင္ကို ေအာက္ဆုံးမွာ တင္ေပးထားပါတယ္
Post a Comment

Previous Post Next Post